Internet-markkinointi analytiikka

Mitä on internetmarkkinointi analytiikka?

Internetmarkkinointi analytiikka tulisi aina olla mukana toiminnassa, kun verkkomarkkinointiin käytetään merkittäviä summia rahaa. Ilman analytiikkaa ei tiedetä miten kampanja toimii tai miten sitä voisi parantaa, jonka takia on todennäköistä, että silloin myös menetetään paljon tehoja.

Internetmarkkinointi analytiikan avulla tiedät vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä asiakkaat tai kävijät tulevat?
 • Paljonko yksi asiakas maksaa?
 • Mitä vierailijat tekevät verkkosivuillasi?
 • Kuinka paljon mainonta tuottaa?
 • Miten bränditietoisuus kehittyy?

Internetmarkkinointi analytiikan hyödyt ovat siis selvät ja siinä yhdistyvät oikeastaan kaikki mistä digitaalisessa markkinoinnissa on kysymys. Eli voit tavoittaa asiakkaat silloin, kun he ovat valmiita katsomaan mainoksiasi tai etsimässä tietoa tuotteistasi sekä mitata tarkasti tulokset, joiden pohjalta markkinointia voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi.


Mitä internetmarkkinointi analytiikalla voidaan mitata?

Kuten kaikessa muussakin, niin myös internetmarkkinoinnissa mitataan mahdollisimman tarkasti niitä asioita, joita kampanjalla halutaan saavuttaa. Tästä syystä myös tärkeimmät mittarit voivat vaihtua. Usein ihmisiä kiinnostaa kuitenkin esimerkiksi: kuinka paljon kampanja tuottaa tulosta tai miten bränditietoisuus kasvaa suhteessa sijoitettuun mainosrahaan. Toki nämä voidaan ja jaetaankin usein vielä tarkempiin mittareihin kuten:

 • Tuottoprosentti
 • Saadut kävijät/€
 • Näyttökerrat/€

joiden lisäksi voidaan tarkkailla esimerkiksi:

 • Verkkosivuille johtavia linkkien määrää
 • Tykkäyksien tai jakojen määrää
 • Kävijäuskollisuutta tai SOME-mainintoja

Internet-markkinointi analytiikka

Miten oikeat mittarit valitaan?

Online-markkinointi ja analytiikka tulisi aina yhdistää, mutta kuitenkin mitattavat asiat tulee määritellä tavoitteiden pohjalta. Internetmarkkinointi analytiikka on tehokas työkalu silloin, kun tuloksia osataan käyttää päätöksen teossa. Esimerkiksi, jos tarkoituksena on tuotonmaksimointi, niin tärkein mittari on tuottoprosentti. Toisaalta, jos kampanja keskittyy bränditietoisuuden kasvattamiseen ja tuottoprosentilla ei ole päätöksenteon osalta merkitystä, niin tulee mitata muita tärkeämpiä asioita.
Meillä jokainen kampanja aloitetaan tavoitteiden ja mittareiden suunnittelulla, jonka ansiosta voimme tehdä oikeat ratkaisut ja jatkotoimenpiteet raporttien pohjalta.


Mitä voit odottaa internetmarkkinointi analytiikalta

Tehokas online-markkinointi on mahdotonta ilman analytiikkaa ja mainontaan käytettyä rahaa valuu väkisin hukkaan. Sijoittamalla internetmarkkinointi analytiikkaan saat muun muassa:

 • Päätöksentekoa helpottavia raportteja
 • Tietoa mitä asiakkaat sivuillasi tekevät
 • Ymmärrät mistä asiakkaat tulevat
 • Tiedät paljonko kampanjat tuottavat

Onko sinulla lisää kysymyksiä analytiikkaan tai online-markkinointiin liittyen?

 

Internet-markkinointi analytiikan yhteyshenkilö:

 
Samuli MäkeläSamuli Mäkelä
Online Marketing Manager
samuli.makela@seoseon.com
09 2316 0980 (asiakaspalvelu)