Hakukoneoptimointi opas

Hakukoneoptimointi opas

Hakukoneoptimointi opas 2016 johdanto

Tämä hakukoneoptimointi opas on kirjoitettu auttamaan kaikkia optimoinnista kiinnostuneita. Aloitamme kertomalla, mitä on hakukoneoptimointi, minkä hakukoneen ehdoilla sitä kannattaa tehdä ja miksi optimointi on kannattavaa.

Tavoitteena on myös saada jokainen verkkosivun omistaja ymmärtämään hakukoneoptimoinnin tärkeys ja se tosiasia, että tulevaisuudessa ilman hakukonenäkyvyyttä yhdenkään verkossa edes osittain toimivan yrityksen tulevaisuutta ei välttämättä edes ole.

Kun kaikille on selvillä, mitä optimointi on ja mitä hyötyä siitä on, kerromme optimoinnin tärkeimmät osa-alueet ja ohjeet joiden avulla kakki pääsevät vähintäänkin alkuun oman verkkosivunsa hakukoneoptimoinnissa.

Toivon, että tämä hakukoneoptimointi opas avaa kaikkien silmät optimoinnin tärkeydelle ja vähentää yleistä epäuskoisuutta sitä kohtaan.

Jos olet etsimässä palveluita hakukoneoptimointiin, katso Hakukoneoptimointi -sivumme.

Voit myös ladata oppaan PDF-version tästä.


 

Sisällysluettelo

 1. Mitä on hakukoneoptimointi?
 2. Miksi hakukoneoptimointi on kannattavaa?
 3. Ohjeet hakukoneoptimointiin
 4. Hakusanatutkimus
 5. Hakusanasuunnitelma
 6. Ilmaisen AdWords avainsanojen suunnittelijan käyttö hakusanatutkimuksessa
 7. Sivujen otsikot
 8. Meta-kuvaukset
 9. Hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittaminen
 10. URL-rakenteen optimoiminen
 11. Rel=”canonical” tagin käyttö tuplasisältöä omaavien sivujen välttämiseksi
 12. Linkkien rakennus
 13. Linkkien ankkurisanat

 

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on verkkosivuston muokkaamista ja kehittämistä hakukoneille sekä sivuston kävijöille paremmaksi. Suomenkielinen sana hakukoneoptimointi on käännös englanninkielen sanoista ”Search Engine Optimization” ja siksi se tunnetaan yleisesti myös lyhenteellä ”SEO”.

SEO-optimoinnin tarkoituksena on saada verkkosivuston sivut näkymään hakukoneiden hakutulosten ensimmäisellä sivulla ja tietysti mielellään ensimmäisenä hakutuloksena, kun ennalta valittuja sivustosi hakusanoja haetaan.

Hakukoneoptimoinnilla saadaan sivustolle ilmaisia kävijöitä juuri silloin, kun he ovat hakemassa palveluihisi liittyvillä hakusanoilla hakukoneista.

Tällä hetkellä Suomen suosituimpia hakukoneita ovat Google, Bing, Yahoo, Ask ja Yandex.

Hakujen jakautuminen viidelle suosituimmalle hakukoneelle:

 1. Google 98,08%
 2. Bing 1.48%
 3. Yahoo 0.25%
 4. Ask 0.06%
 5. Yandex 0.05%

Tämä hakukoneoptimointi opas keskittyy Google-optimointiin, koska Google on ylivoimaisesti Suomen suosituin hakukone, niin kuin taulukostakin selviää. Suomessa on kaksi hakukonetta Google ja Bing, joille optimoiminen on kannattavaa (videoiden optimoiminen on kannattavaa Youtube:lle, joka on Maailman toiseksi suurin hakukone).

Miksi hakukoneoptimointi on kannattavaa?

Hakukoneoptimoitu verkkosivu saa ilmaista liikennettä hakukoneiden kautta. Kun projekti on toteutettu Googlen sääntöjen mukaisesti, tämä liikenne on jatkuvaa ja ainoastaan kasvaa vuosien kuluessa.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että sivustosi kehitysvaiheessa tai jo olemassa olevalle sivustollesi tehdään muutoksia valittujen hakusanojen perusteella, joiden ansiosta se sijoittuu paremmin Googlen listatessa hakutulokset paremmuusjärjestykseen.

Jos SEO (hakukoneoptimointi) ja SEM (hakukonemarkkinointi) laitetaan puntariin, on SEO selvästi painavampi, sillä sen tuoma hyöty on jatkuvaa eikä jokaisesta sivustollesi siirtyvästä kävijästä tarvitse maksaa erikseen.

Otetaan yksi yrityksen kuluihin perustuva hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi vertaus täysin sen mukaisesti, mitä hakukonenäkyvyys olisi maksanut markkinoinnilla kolmen vuoden ajanjaksolla, perustuen hakukoneoptimoinnin ansiosta orgaanisten hakujen kautta saatuihin kävijöihin.

Huonekalutavaratalo Oy esimerkki:

Hakukoneoptimointi (SEO):

Yritys Huonekalutavaratalo Oy sijoittaa huonekaluja myyvän verkkokauppansa hakukoneoptimointiin 10000€ + kuukausittaisen ylläpitomaksun kulut 500€/kk ja linkkien rakennuksen kulut 500€/kk ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen kulut tippuvat ainoastaan 500€ kuukausimaksuun.

Näin kokonaissijoitukseksi kolmen vuoden aikana muodostuu 34000€.

Huonekalutavaratalo Oy hakusanasuunnitelmaan valittiin 200 hakusanaa, joilla oli keskimäärin 500 hakua kuukaudessa. Kuukausittainen hakumäärä on siis yhteensä 100 000 hakua.

Hakusanojen ensimmäisen kolmen kuukauden ajan keskimääräinen hakusijoitus oli 10, joka toi sivustolle 1% hakijoista. Näin sivuston kuukausittainen orgaaninen liikenne oli ensimmäisen kolmen kuukauden ajan keskimäärin 1000 kävijää kuukaudessa.

Seuraavan kolmen kuukauden jakson aikana hakusijoitukset paranivat ja keskimääräinen sijoitus oli 8, mikä kasvatti sivuston saamaa klikkiprosenttia ja hakukoneiden kautta tullut kävijämäärä nousi 1200 kävijään kuukaudessa.

Tämän jälkeen seuraavan vuoden ajan hakusijoitusten keskimääräinen sijainti nousi neljänneksi, jolloin hyvien meta-kuvauksien ja sivujen otsikoiden ansiosta klikkiprosentti saatiin nousemaan 11%:iin, mikä vaikutti huimasti sivuston orgaaniseen liikenteeseen ja kävijämäärä nousi 11 000 kävijään kuukaudessa.

Laadukkaan verkkokaupan samalla kartuttaessa luottamustaan tämän puolentoista vuoden aikana, nousivat hakusijoitukset entisestään. Tämän kolmen vuoden ajanjakson viimeiset 18 kuukautta hakusanojen sijoitukset olivat keskimäärin toisella sijalla ja näin ollen klikkiprosentiksi saatiin 16%. Sivuston orgaaninen kävijämäärä kasvoi siis 16 000 kävijään ja myös brändin tunnettavuus oli tässä ajassa noussut. Brändin nimellä saatiin 3000 kävijää sivustolle kuukausittain Googlen kautta, jolloin kokonaiskävijämääräksi orgaanisten hakujen kautta muodostui 19 000 kävijää kuukaudessa.

Mitä tämä sitten tarkoitti koko kolmen vuoden ajanjaksolla?

Sivustolle saatiin kolmen vuoden aikana yhteensä 480 600 vierailijaa orgaanisten hakujen kautta. Kokonaiskustannukseksi yhtä kävijää kohden tuli siis ainoastaan 0,07€.

Tämän lisäksi kävijät eivät kadonneet minnekään tämän kolmen vuoden jälkeenkään vaan kuukausittaisia kävijöitä on edelleen 228 000 vuodessa ja nyt Huonekalutavaratalo Oy maksaa organisista kävijöistä ainoastaan ylläpitokustannukset 6000€ vuodessa. Yhden kävijän hinta on siis asettunut alkusijoituksen jälkeen paikoilleen ja yksi kävijä maksaa enää keskimäärin 0,0026€.

Hakukonemarkkinointi (SEM):

Hakukonemarkkinointi (SEM) ja tarkemmin sanottuna Google AdWords olisi tullut maksamaan tämän kolmen vuoden ajan jakson aikana noin 0,50€ / klikki, kampanjan aloituskustannukset ja markkinoinnin ylläpitoon olisi kulunut noin 10% markkinointibudjetista.

Paljonko rahaa olisi kulunut kokonaisuudessaan saman kävijämäärän saavuttamiseen markkinoinnilla?

Ensimmäiset 3kk – AdWords kampanjan luominen 500€, markkinointi budjetti 500€/kk sekä AdWords tilin ylläpitoon 10% markkinointibudjetista. Yhteensä 2150€ / 3kk.

Seuraavat 3kk – Liikenne nousi orgaanisissa hauissa, joten AdWords-markkinoinnin kuukausibudjetiksi oli tullut 600€. Yhteensä näiden kolmen kuukauden kulut olisivat olleet 1800€ markkinointiin + ylläpitokustannukset 180€. Yhteensä 1980€.

Seuraava vuosi – Orgaanisen kävijämäärän lähes kymmenkertaistuessa täksi vuodeksi myös markkinointibudjetille olisi tapahtunut sama ja vuoden kulut olisivat olleet 66 000€ markkinointiin + 6600€ ylläpitoon. Yhteensä 72 600€/vuosi.

Viimeiset pulitoista vuotta – Markkinoinnin kokonaiskustannukseksi tälle ajalle olisi tullut jopa 188 100€.

Yhteenveto

Kuukaudet
Organic Traffic
SEO
SEM
1 - 3
1000
1277€ / kk
716€ / kk
4 - 6
1200
1277€ / kk
660€ / kk
7 - 12
11000
1277€ / kk
6050€ / kk
13 - 18
11000
777€ / kk
10450€ / kk
19 - 36
19000
777€ / kk
10450€ / kk
 • Hakukoneoptimoinnin kokonaiskustannukset 34 000€ / kolme vuotta.
 • Hakukonemarkkinoinnin teoreettiset kokonaiskustannukset 264 830€ / kolme vuotta.
 • Hakukoneoptimoinnin ansiosta orgaaninen liikenne jatkuisi samalla tasolla ainoastaan ylläpitokustannuksilla vielä useiden vuosien ajan ainoastaan 0,0026€ kävijähinnalla.
 • Yrityksen kasvu olisi luultavasti pysähtynyt ilman hakukoneoptimointia, sillä markkinointiin sijoitettavat summat alkoivat nousta ylitsepääsemättömiin lukuihin.

 

HUOM: Esimerkki kertoo teoreettiset kustannukset kuvitteellisten kävijämäärien perusteella. Käytännössä parhaat tulokset saadaan aikaiseksi yhdistämällä hakukoneoptimointi ja -markkinointi.


 

Ohjeet hakukoneoptimointiin

Nyt kaikille tulisi olla selvillä, miksi hakukoneoptimointi on kannattavaa ja mille hakukoneille sitä tehdään. Vielä lyhyesti, hakukoneoptimointi on kustannustehokas internet-markkinoinnin muoto, joka toteutetaan Googlen ja asiakkaiden ehdoilla. Jokaisen verkkosivun omistajan sekä yrityksen omistajan tulisi lähes poikkeuksetta panostaa siihen.

Seuraavaksi itse asiaan, näin optimoit verkkosivustosi!

10 tärkeää (tärkeintä) asiaa hakukoneoptimoinnissa:

 1. Hakusanatutkimus
 2. Hakusanasuunnitelma
 3. Ilmaisen AdWords avainsanojen suunnittelijan käyttö hakusanatutkimuksessa
 4. Sivujen otsikot
 5. Meta-kuvaus
 6. Hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittaminen
 7. URL-rakenteen optimoiminen
 8. Rel=”canonical” tagin käyttö tuplasisältöä omaavien sivujen välttämiseksi
 9. Linkkien rakennus
 10. Linkkien ankkurisanat

 

Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus tarkoittaa parhaiden hakusanojen etsimistä sivustosi jokaiselle sivulle. Sinun tulee tutkia esimerkiksi Google AdWords avainsanojen suunnittelijan avulla, paljonko hakusanoilla on kuukausittain hakuja Google.fi hakukoneessa.

Google hakusanojen valitseminen

Et voi kuitenkaan valita hakusanoja ainoastaan hakumäärien perusteella, vaan jokaiselle sivulle tulisi poimia ainoastaan ne kaikista sopivimmat hakusanat. Älä huoli vaikka jollakin avainsanalla ei olisi suurta hakuvolyymiä, jos se sopii täydellisesti kyseiselle sivulle.

Tulet myös näkemään hakusanoja, joilla on erittäin paljon hakuja. Älä kuitenkaan valitse näitä, jos ne eivät sovi täydellisesti sille sivulle, mille olet etsimässä hakusanoja. Kirjoita nämä hakusanat muistiin, sillä ne saattavat sopia, jollekin sivustosi toiselle sivulle täydellisesti tai voit luoda hakusanalle tarvittaessa täysin oman sivun.

Esimerkki: Tehdessäsi hakusanatutkimusta aurinkolasit tuoteryhmäsivulle ja huomaat silmälasit hakusanan omaavan tuhansia hakuja. Et voi kuitenkaan käyttää sitä aurinkolasit sivulla ja sinulla ei ole silmälasit sivua, koska olet jakanut myymäsi silmälasit niiden merkkien perusteella omille sivuilleen. Tässä tapauksessa kannattaa tehdä uusi sivu, mistä löytyvät kaikki silmälasit, jotta voit hyödyntää tämän loistavan hakusanan.

Eli kirjoita suuren hakuvolyymin omaavat avainsanat muistiin, vaikka ne eivät millekään sivustosi sivulle tällä hetkellä sopisikaan.

Etsi hakusanoja maltillisesti ja valitse vain sopivimmat

Hakusanatutkimukseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa, sillä se vaikuttaa suoranaisesti sivustosi tulevaan kävijämäärään ja hakusanojen ollessa erittäin osuvia myös konversioiden määrä tulee olemaan hyvä.

HakusanatutkimusOle tarkka valitessasi hakusanoja. Jos valitset esimerkiksi naisten paitoja myyvälle sivulle hakusanan ”paidat”, ei konversioprosentti tule olemaan erityisen hyvä, sillä myös esimerkiksi lasten paitoja ja miesten paitoja etsivät henkilöt päätyvät kyseiselle sivulle.

Vastaavasti, jos sivut on jaettu oikein, saat hyödynnettyä hakusanojen variaatiot tehokkaammin. Esimeriksi hakusana ”miesten paidat” ohjaa sivulle, jossa on esillä miesten paitoja, ”naisten paidat” naisten osioon, ”paidat” sivulle, jossa on kaikki tarjolla olevat paidat ja niin edelleen. Näin ollen hakusanat ja eri sivut eivät myöskään kilpaile keskenään ja saat maksimoitua sivustosi hakukonenäkyvyyden kaikilla näillä avainsanoilla.

Myös hakusanan vaikeusasteeseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä varsinkin uusien sivustojen kohdalla luottamuksen ansaitseminen vie aikaa ja ennen tätä et pysty millään päihittämään alan johtavia nimiä, joiden verkkosivut ovat luotettavampia.

Hyvänä esimerkkinä vaateverkkokauppojen puolelta on Zalando, joka dominoi vaatemarkkinoita, ja valitessasi heidän kanssaan täysin samat hakusanat tulet todennäköisesti häviämään suvereenisti.

Tärkeimmät asiat huomioida hakusanoja valittaessa:

 • Hakusanan tulee sopia täydellisesti sivulle
 • Hakusanalla tulee olla hakuja
 • Hakusanan vaikeusaste

 

Suositeltavat työkalut hakusanatutkimukseen:


 

Hakusanasuunnitelma

Nyt kun tiedät, miten hakusanatutkimus tehdään voit ottaa askeleen eteenpäin ja ryhtyä tekemään hakusanasuunnitelmaa. Ilman hakusanasuunnitelmaa et voi onnistua sivustosi hakukoneoptimoinnissa täydellisesti. Hakusanasuunnitelmasta ilmenee sivustosi jokaisen sivun päähakusanat ja muut hakusanat.

Hakusanojen käyttö SEO-teksteissäListaat siis jokaiselle sivulle omat hakusanat. Vältä samojen hakusanojen käyttöä useilla sivuilla. Käytät hakusanojen valinnassa kriteereinä hakusanojen osuvuutta, hakuvolyymiä, hakusanan vaikeusastetta sekä omaa harkintakykyäsi.

Mitä useamman hakusanan saat jaettua täydellisesti sivustosi sivuille, sitä enemmän tulet saamaan orgaanista liikennettä sivustollesi näiden hakusanojen sijoittuessa hyvin Googlen hakutuloksissa.

Esimerkki kahdesta eri hakusanasuunnitelmasta:

Asiaa ei ole helppoa selittää ilman esimerkkiä, joten otetaan esimerkki aiheesta.

Kyseessä on kännyköiden suojakuoria ja tarvikkeita myyvä verkkokauppa.

Suppea hakusanasuunnitelma

Suppea hakusanasuunnitelma sisältää vain itsestään selvät hakusanat koko sivustolle. Tässä esimerkissä on valittu kolme hakusanaa, joille sivuston (hölmö) omistaja haluaa optimoida sivustonsa.

Hakusana
Vaikeusaste
Hakua / kk
Puhelimen kuoret
24
1900
Suojakuoret
25
1900
Kännykän kuoret
23
1600
 1. Päähakusanat omaavat yhteensä 5400 kuukausittaista hakua
 2. Hakusanojen vaikeusasteen keskiarvo 24
 3. Kuukausittaisten hakujen keskiarvo hakusanaa kohden 1800

Laaja hakusanasuunnitelma

Laajassa hakusanasuunnitelmassa sivuston jokaiselle sivulle on valittu omat hakusanat. Tässä esimerkissä on tuotu esille kymmenen hakusanaa, joille sivuston (viisas) omistaja haluaa optimoida sivustonsa.

Hakusana
Vaikeusaste
Hakua / kk
Samsung kuoret
13
320
LG kuoret
13
70
Samsung Galaxy S2 kuoret
11
260
Lumia 520 kuoret
15
210
Lumia 800 kuoret
15
90
iPhone 6 kuoret
17
2900
iPhone 4s kuoret
16
2400
S3 kuoret
14
260
Samsung Galaxy Trend plus kuoret
15
3600
Samsung Galaxy S3 kotelo
10
110
 1. Päähakusanat omaavat yhteensä 10220 kuukausittaista hakua
 2. Hakusanojen vaikeusasteen keskiarvo 9
 3. Kuukausittaisten hakujen keskiarvo hakusanaa kohden 1022

Yhteenveto

Esimerkistä kaikki varmasti ymmärsivät jo, että laaja hakusanasuunnitelma on huomattavasti kannattavampi. Huomaa kuitenkin, että esimerkissä oli ainoastaan kymmenen hakusanaa. Miten ero korostuisi sadan tai vaikkapa tuhannen hakusanan kohdalla?

Toki kymmenen, sadan tai tuhannen hakusanan optimointi on huomattavasti suurempi projekti kuin kolmen (vaikka vaikeusaste olisikin pienempi), mutta useampi hakusana tulee tuomaan sivustolle moninkertaisen määrän säännöllistä liikennettä, joten se on huomattavasti kannattavampi vaihtoehto.

Lisäksi on todistettu (ja käy hyvin järkeenkin), että tarkoilla hakusanoilla tehdään myyntejä huomattavasti useammin kuin yleisillä kaiken kattavilla hakusanoilla.


 

Ilmaisen AdWords avainsanojen suunnittelijan käyttö hakusanatutkimuksessa

HUOM! Syyskuusta 2016 lähtien Google on rajoittanut avainsanojen suunnittelijan antamaa dataa. Nyt ilman AdWords mainontaa tai pienen volyymin mainonnalla hakuvolyymit ilmoitetaan vain suuntaa antavasti, eikä saatavilla ole hakumääriä kuukausittain eriteltyinä.

SEO-työkalut, kuten SEMRush API ja KWFinder antavat edelleen tarkemmat hakumäärät ja tiedot hakumäärien jakautumisen eri kuukausille.

AdWords avainsanojen suunnittelija on yksi ilmaisista työkaluista, joiden avulla saat tehtyä hakusanasuunnitelman. Hakusanatutkimukseen tarvitset aina, jonkin työkalun, jotta saat selville vähintään arvion hakusanojen kuukausittaisista hauista.

Käymme läpi vaihe vaiheelta, kuinka AdWords avainsanojen suunnittelijaa käytetään.

1. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy Google AdWordsiin

Voit käyttää olemassa olevaa Google-tiliäsi kirjautumiseen tai rekisteröitymiseen. Sinun ei tarvitse alkaa käyttämään AdWords-mainontaa päästäksesi käyttämään AdWords avainsanojen suunnittelijaa.

2. Avaa Google.fi ja AdWords keyword planner selaimen eri välilehtiin

AdWords keyword planner ei yksin riitä hyvän hakusanatutkimuksen tekemiseen, vaan sinun tulee käyttää myös Googlea, joka antaa yleensä loistavia ideoita. Avaa siis Google.fi jo valmiiksi, koska tarvitset sieltä myöhemmin hakuehdotuksia.

Avaa Google.fi ja AdWords keyword planner omiin välilehtiin

Navigoi itsesi myös avainsanojen suunnittelija sivulle (Työkalut > Avainsanojen suunnittelija). Sivulla näet useita vaihtoehtoja, joista sinun tulee valita ”etsi uusia hakusanoja hakulausekkeen, verkkosivun tai kategorian perusteella”.

Avaa adwords keyword planner

3. Syötä hakukriteerit

Syötä mielestäsi sen sivun tärkein hakutermi, mille olet tekemässä hakusanatutkimusta. Sinun kannattaa rajata hakua vähintään kielen tai sijainnin perusteella, jotta saat mahdollisimman todenmukaiset arviot hakuvolyymeista.

Voit myös halutessasi kopioida sivun tarkan URL-osoitteen laskeutumissivu kenttään. Myös toimialan valitseminen auttaa hakusanaehdotusten osuvuuden kanssa, mutta tätäkään ei välttämättä tarvitse täyttää. Pelkkä hakusana ja sijainti tai kieli riittävät.

Hakukriteerit

Viimeiseksi klikkaa ”hae ideoita” painiketta.

4. Tarkastele mainosryhmä- ja hakusanaideoita

Nyt ruudullasi tulisi näkyä ehdotettuja mainosryhmäideoita, niiden hakuvolyymit, kilpailutilanne sekä klikkihinnat.

Navigoi seuraavaan välilehteen nähdäksesi hakusanaideat. Nyt näet hakemasi hakutermin arvioidut kuukausittaiset haut sekä listan aiheeseen liittyvistä avainsanoista ja tietysti myös niiden hakuvolyymit.

Mainosryhmäideat:

Mainosryhmäideat

Hakusanaideat:

Hakusanaideat

5. Valitse relevantit avainsanat ja lisää ne hakukenttään

Valitse kaikki valitulle sivulle täydellisesti sopivat hakusanat (älä valitse hakusanoja, jotka sopivat paremmin jollekin toiselle sivustosi sivulle). Kopio kaikki valitsemasi hakusanat hakukenttään toisistaan pilkulla eroteltuina ja hae uudestaan, jolloin saat päivitetyn listan hakusanaehdotuksista, joista sinun tulee taas kerätä hakukenttään kaikki sivuillesi täydelliset hakusanat.

Hakusanavariaatiot

6. Katso Google.fi hakukoneen antamat hakuehdotukset

Nyt hakukentässäsi on jo varmasti useita hyviä hakusanoja, mutta ehkä löydät vieläkin parempia katsomalla Googlesta hakuehdotukset. Ota siis valitsemistasi hakkusanoista yksi kerrallaan ja katso, mitä hakuja Google ehdottaa ja valitse näistä ehdotuksista sopivat ja lisää ne avainsanojen suunnittelijan hakukenttään, niin kuin teit aikaisemmin AdWordsin antamien hakusanojen kanssa.

Google.fi ehdotetut haut

Saat ehdotukset Googlesta joko hakemalla hakusanalla tai kirjoittamalla hakusanan hakukenttään ja lisäämällä sen perään hakasulun ”]”.

7. Viimeinen haku ja hakusanojen valitseminen

Nyt sinulla on listattuna Keyword plannerin hakukentässä kaikki Googlen antamat hakusanaehdotukset sekä hakusanojen suunnittelijan antamat avainsanaehdotukset ja olet valmis tekemään viimeisen haun.

Seuraavaksi on hakusanatutkimuksen tärkein vaihe, nimittäin lopullisten hakusanojen valinta hakusanasuunnitelmaasi varten. Muista valita kaikista osuvimmat ja parhaiten sivusi sisältöä kuvaavat hakusanat, mutta huomioi myös hakuvolyymit. Käytä omaa harkintakykyäsi parhaiden hakusanojen valintaan.

8. Listaa valitsemasi hakusanat

Kenelläkään ei ole niin hyvä muisti, että hakusanojen muistaminen olisi mahdollista, joten avaa laskentataulukko ja merkitse siihen vähintään sivun tarkka url-osoite, valitut hakusanat ja niiden hakuvolyymit.

Hakusanojen lintaaminen

9. Toista tämä sivustosi kaikille sivuille

Tähän asti homma on ollut helppoa ja yhden sivun hakusanatutkimus tuli hetkessä valmiiksi. Nyt sinun tulee toistaa sama jokaiselle sivustosi sivulle. Sivuja voi olla kymmeniä, satoja tai tuhansia, mutta sinun täytyy silti tehdä tämä jokaiselle sivulle erikseen, jotta hakusanasuunnitelmastasi tulee täydellinen.

Muista myös ettei sinun kannata valita samaa hakusanaa useille sivuille, koska itsesi kanssa kilpaileminen ei ole kannattavaa ja valitsemalla jokaiselle sivulle uniikit hakusanat saat sivustosi huomattavasti laajemmin näkyville Google-hauissa.


 

Sivujen otsikot

Sivun otsikko on Googlen hakutuloksissa näkyvä otsikko. Kerromme lyhyesti, miten optimoit kaikkien sivujen otsikot verkkosivustollesi. Olipa kyseessä sitten, verkkokauppa, blogi tai yrityksen verkkosivut. Käytännössä sama periaate toimii kaiken tyyppisille verkkosivuille.

Ennen sivujen otsikoiden optimoimista hakusanasuunnitelman tulee olla valmis, jotta tiedät vähintään jokaisen sivun päähakusanat. Varmista siis, että koko sivuston kattava hakusanasuunnitelma on tehty ennen kuin muokkaat sivujen otsikoita.

Mikä on sivun otsikko eli page title?

Sivun otsikko - Page title

Selaimesi välilehdessä näkyvä ja Googlen hakutuloksissa otsikkona näkyvä teksti on sivun page title.

Jokaisella sivulla on oma otsikkonsa. Yleinen harhaluulo on, että sivustolla on yksi otsikko. Jos sivustollasi on 200 yksittäistä sivua, sisältää sivustosi silloin 200 sivun otsikkoa.

On erittäin tärkeää, että jokaisella sivulla on uniikki otsikko, jotta hakukoneen ei tarvitse arpoa, mikä sivustasi tulisi näyttää milläkin hakusanalla. Google tietää, mikä sivu on tarkoitettu näytettäväksi milläkin hakusanalla, kun olet lisännyt päähakusanan otsikkoon.

Useilla sivuilla voi olla sama otsikko ja usein näin onkin, esimerkiksi saman tuotteen löytyessä verkkokaupan useasta tuoteryhmästä. Näissä tilanteissa sinun tulee kertoa Rel=”canonical” tagillä saman sisällön omaavista sivuista Googlelle ja asettaa vain yksi niistä ensisijaiseksi sivuksi. Tämä tarkoittaa, että ensisijainen sivu tulee esille hakutuloksissa ja näin Google tietää myös, että useilla sivuilla on sama sisältö eikä rankaise sinua siitä heikentämällä sivustosi hakusijoituksia.

Sivuston otsikon pituus

Koska sivun otsikko näkyy Googlen hakutuloksissa, on sille ollut pakko asettaa maksimipituus. Ennen maksimipituus oli 55 merkkiä (välilyönnit mukaan laskettuina). Eri kielillä merkit ovat kuitenkin erimittaisia, joten Google on siirtynyt puolueettomaan pikselirajoitukseen.

Nykyään sivuston otsikon suurin sallittu pituus on 512 pikseliä.

HUOM: Toukokuusta 2016 lähtien Google on testannut pidempiä sivujen otsikoita. Testauksessa sivun otsikon uusi suurin sallittu pituus on 600 pikseliä eli noin 69-70 merkkiä.

Suositukset sivun otsikon optimoimiseen

 • Kirjoita tarkoin sivun sisältöä kuvaava otsikko
 • Älä toista otsikossa kaikkia hakusanavariaatioita
 • Mainitse aina sivustosi nimi otsikon alussa tai lopussa

Päähakusanoja tulee käyttää sivun otsikossa ja suositeltavaa on käyttää niitä juuri siinä sanamuodossa, minkä olet valinnut sivun päähakusanalle.

Useissa testeissä on todettu hakusanan sijainnin vaikuttavan hakusijoituksiin. Parhaat sijoitukset saavutetaan hakusanan ollessa otsikon ensimmäinen sana tai vähintään otsikon alkupuolella.

Täydellinen otsikko sisältää kaikki sivun avainsanat. Jos valitsit hakusanasuunnitelmassasi kaksi hakusanaa kyseiselle sivulle, on otsikko täydellinen jos saat ne molemmat ja sivustosi nimen mahtumaan 512 pikseliin luonnolliselta kuulostavana otsikkona.

Täydellinen otsikko: Hakusana 1 – Hakusana 2 | Sivuston nimi

Jos suunnittelet sivujen otsikoiden kaavan oikein voit käyttää samaa kaavaa kaikilla sivustosi sivuilla, mutta jos täydellistä kaavaa ei löydy, on sinun tehtävä työ manuaalisesti. Työ kyllä maksaa itsensä takaisin, sillä sivun otsikko on yksi vaikuttavimmista tekijöistä Googlen järjestäessä hakutuloksia paremmuusjärjestykseen.

Esimerkki:

SivuDuunari.fi yritys kehittää edullisia verkkosivuja yritykselle ja etusivun päähakusanoiksi on valittu ”verkkosivut yrityksille” sekä ”edulliset verkkosivut”.

Jos käyttäisit aiemmin mainitun täydellisen otsikon kaavaa, muodostuisi sivun otsikoksi: ”Verkkosivut yrityksille – Edulliset verkkosivut | SivuDuunari.fi”.

Kuitenkin tehdessäsi työn oikein ja käyttämällä siihen hieman aikaa, saat muodostettua paljon paremman sivun otsikon. Kuulostaisiko, ”Edulliset verkkosivut yrityksille| SivuDuunari.fi” -otsikko sinunkin mielestäsi paremmalta vaihtoehdolta?

Kaiken lisäksi viimeisimmässä vaihtoehdossa otsikko mahtuu kokonaisuudessaan 512 pikselin sisään ja se muodostaa sivulle vielä yhden loistavan long-tail hakusanan lisää: ”edulliset verkkosivut yrityksille”.


 

Meta-kuvaukset

Meta-kuvaus eli meta-description on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia, mutta se ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla hakusijoituksiisi.

Meta-kuvaus

Miksi se on silti tärkeä?

Meta-kuvaus on Googlen hakutuloksissa näkyvä lyhytkuvaus, mikä vaikuttaa huomattavasti klikkien määrään. Kuvauksen ollessa asiallinen ja houkutteleva, hakija klikkaa huomattavasti helpommin sivustollesi. Kuvauksia kirjoitettaessa kannattaa kuitenkin olla rehellinen, koska muuten sillä on negatiivinen vaikutus sivustosi konversioihin ja välittömien poistumisten määrä sivustoltasi saattaa kasvaa.

Kerro kuitenkin kaikki mahdollinen, miksi hakijan kannattaisi klikata sivustollesi ja tuo esille asioita, joilla erotut kilpailijoistasi.

Kuinka pitkä meta-kuvaus saa olla?

Google on rajoittanut meta-kuvauksen pituudeksi (noin) 156 merkkiä välilyönnit mukaan luettuina. Kuitenkin metakuvauksen todellinen pituus riippuu hakutulostyypistä. Esimerkiksi jos sivun päivitys päivämäärä näytetään automaattisesti hakutuloksessa, on kuvaukselle varattu tila hieman pienempi ja Google katkaisee kirjoittamasi kuvauksen kolmella pisteellä…

Sinun kannattaa kuitenkin tehdä 130 – 156 merkkiä pitkät uniikit meta-kuvaukset kaikille sivustosi sivuille.

HUOM: Toukokuusta 2016 lähtien Google on testannut pidempiä meta-kuvauksia. Testissä on nähty jopa lähes 300 merkin kuvauksia.

Kuvaus voi koostua myös sivustosi sisällöstä, jos hakulausekkeen avainsanat sattuvat osumaan sivustosi sisältöön, mutta ei asettamaasi kuvaukseen. Suositeltavaa on kuitenkin kirjoittaa uniikki kuvaus kaikille sivustosi sivuille ja käyttää niissä vähintäänkin yhtä valitsemistasi sivun päähakusanoista. Jos kuvaukset eivät ole uniikkeja tästä tulee huomauttamaan myös Google Webmasters tools.

Miten meta-kuvaus asetetaan?

Useilla julkaisujärjestelmillä on oma kenttä kuvaukselle sivuston taustan hallinnassa, mutta jos näin ei ole, sinun tulee asettaa koodinpätkä manuaalisesti kyseisen sivun koodin HEAD-osioon.

Esimerkki koodi:

<head>
<meta name=”description” content=”SEOSEON on hakukoneoptimointi &amp; internet-markkinointiyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaat ratkaisut verkkonäkyvyyden parantamiseen Pohjoismaissa.”/>
</head>


 

Hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittaminen

Hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittaminen perustuu hakusanasuunnitelmastasi selviävien hakusanojen käyttöön tekstissä. Teksti on hakukoneelle yksi tärkeimmistä kriteereistä sen järjestäessä hakutuloksia. Myös tämä hakukoneoptimointi opas toimii hakukoneoptimoituna sisältönä.

Erittäin kriittinen asia on tekstin hakusanapitoisuus varsinkin, jos sivustosi ei ole Suomen luotettavimpien sivustojen tasolla. Sisältöön, sen laatuun ja runsauteen kannattaa panostaa todella paljon, varsikin jos jollakin kilpailijallasi on luotettavampi sivusto kuin sinulla.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sisältö tulee kirjoittaa sivuston käyttäjille eikä hakukoneelle. Hakusanoja tulee käyttää luonnollisissa paikoissa ja oikeissa sanamuodoissa.

Suomenkielellä ratkaisevimmat tekijät hakusijoitusten kannalta on sivustolle johtavat linkit, linkkien ankkurisanat ja hakukoneoptimoitu sisältö (tietysti parhailla mahdollisilla hakusanoilla).

Suomenkielellä optimointi eroaa englanniksi optimoimisesta!

Google osaa ja oppii kokoajan kovaa vauhtia lisää englantia, mutta suomen kielessä se ei ole vielä kovinkaan hyvä. Eli englanniksi ja suomeksi ei voi tällä hetkellä optimoida täysin samaan tyyliin.

Englanniksi Google ymmärtää kaikki synonyymit ja periaatteessa jo koko sivun asiasisällön. Tämä tarkoittaa, että englanninkielessä ei tarvitse edes mainita sivun hakusanoja sijoittuakseen hyvin, mutta suomeksi tilanne on vielä toinen.

Sinun kannattaa kuitenkin huomioida tämä jo nyt ja ajatella tulevaisuutta. Voit kirjoittaa suomeksi ja käyttää valitsemiasi hakusanoja tekstissä, mutta voit silti tehdä niin kuin optimointi toimii englanniksi, eli käyttää useita synonyymeja kertoa asiaan liittyvistä aiheista, mutta muista hakusanojen käyttö!

Kuinka usein hakusanat kannattaa mainita tekstissä?

Kirjoittaessasi sivuston vierailijoille ja hakukoneille ei hakusanoja kannata käyttää liikaa, sillä usein Google rankaisee tästä. Käytä siis hakusanoja harkiten ja juuri niille sopivissa paikoissa.

Jos haluat tietää tarkan hakusanapitoisuuden tekstillesi, on suositeltavaa tehdä himan tutkimustyötä. Etsi hakusanoillasi ensimmäiseksi sijoittuvat sivustot ja tarkastele heidän hakusanapitoisuuksia ja sivun luotettavuutta.

Jos kilpailijasi luotettavuus, eli Domain Authority on huomattavasti korkeampi kuin sinun, tarvitset melko varmasti huomattavasti enemmän sisältöä kuin kilpailijasi. Eli jos luotettavan sivuston omaava kilpailijasi on kirjoittanut 100 sanaa sisältöä, sinä saatat tarvita jopa viisinkertaisen määrän, riippuen tietysti kuinka paljon olet kilpailijaasi jäljessä sivuston luotettavuudessa.

Alla olevasta kuvasta selviää, kuinka hakusanat on saatu sisällytettyä täysin normaalilta kuulostavaan tekstiin ja tekstiin on luotu kirjoitusvaiheessa vielä long-tail hakusanoja.

Long-tail eli pitkähäntä hakusanoilla on vain satunnaisia hakuja, mutta niiden kohdalla saat varmasti ensimmäisen sijan Googlen hauissa, sillä niillä ei ole juurikaan kilpailua.

Hakukoneoptimoitu sisältö

Kuinka pitkiä tekstien tulee olla?

Tämä riippuu täysin sivustosi tyylistä ja kilpailutilanteesta.

Verkkokaupoille yleinen tuoteryhmäkuvausten mitta on 200 – 600 sanaa. Hyvä esimerkki on markkinajohtaja Zalando, joka käyttää lähes aina 600 sanan kuvauksia, jopa pienille tuoteryhmille varmistaakseen ensimmäisen sijan hauissa.

Blogissa kirjoituksien tulisi olla 600 – x000 sanaa. Kattoa ei ole ja on todistettu, että pidemmät blogikirjoitukset sijoittuvat huomattavasti paremmin kuin lyhyet sekä saavat myös enemmän jakoja sosiaalisissa medioissa.

Staattinen yrityksen verkkosivu on yksi helpoimmista optimoida ja sen sisällön määrän kanssa ei kannata säästellä, sillä teethän sisällön vain kerran. Suositeltavaa on tarjota kaikki mahdollinen tieto palveluistasi ja niiden ympäriltä, mistä koostuu yleensä helposti kymmeniä tuhansia sanoja hyvää sisältöä.

Tärkeintä!

Jokaisen sivun sisällön tulee olla uniikkia! Et siis voi kopioida tekstejä toisilta sivuilta, vaan kaiken sisällön tulee olla kirjoitettu kohdesivulle valittujen hakusanojen perusteella.

Kopioidulla sisällöllä ja tuplasisältöä omaavilla sivuilla ei hakutuloksissa yksinkertaisesti pärjätä. Älä siis aliarvioi uniikin sisällön voimaa hakukoneoptimoinnissa!


 

URL-rakenteen optimoiminen

URL-rakenne on sivuston käytettävyyden kannalta erittäin tärkeä asia ja tämä on varmasti myös syy siihen, miksi Google arvostaa yksinkertaista ja selkeää osoiterakennetta.

Sinun tulee valita koko sivustollasi toimiva kaava URL-osoitteiden rakentamiseen. Kannattavaa on siis suunnitella koko sivusto enne sen tekemistä tai ennen vanhan sivuston päivittämistä.

Kaavalla tarkoitetaan helposti seurattavia osoitteita. Helpoin esimerkki tästä on osoite.esim/tuoteryhmä/alatuoteryhmä/tuotekortti. Seuraamalla kaavaa miten sivulle navigoidaan sivustosi etusivulta, saat lähes aina toimivan URL-rakenteen. Muista, että useat sivustosi vierailijat haluavat myös navigoida muokkaamalla URL-osoitetta.

URL-rakenne on tärkeää myös hakukoneoptimoinnissa, sillä useimmat in-bound linkit eivät sisällä ankkurisanaa ja näissä tapauksissa osoite toimii ankkurisanana. Koita siis käyttää avainsanoja osoiterakenteessasi aina, kun se vain on mahdollista.

Useat julkaisujärjestelmät luovat edelleenkin erittäin sekavia osoitteita ja tämä asia kannattaisi ottaa huomioon jo esimerkiksi verkkokauppa-alustaa valitessa.

Esimerkki huonosta URL-osoitteesta hakukoneoptimoinnin kannalta

Jos kaikki on tehty valitun kaavan mukaisesti alusta alkaen, ei uudelleen ohjauksia tai rel=”canonical”-ohjauksia tarvitse asettaa jälkikäteen.

Verkkokaupoissa on usein kuitenkin mahdotonta seurata yksinkertaista kaavaa, koska usein tuotteiden tulee löytyä useista tuoteryhmistä. Näissä tapauksissa on kaksi vaihtoehtoa korjata tilanne, Googlen suosimalla tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on poistaa tuotteilta kokonaan kategoriapolut URL-rakenteesta, mutta toinen suositeltavampi vaihtoehto on ilmoittaa canonical tagein ensisijainen tuotesivun osoite Googlelle. Jatkamme tästä seuraavassa kappaleessa.


 

Rel=”canonical” tagin käyttö tuplasisältöä omaavien sivujen välttämiseksi

Rel=”canonical” eli canonical tagit ovat Googlen kehittämä ratkaisu tuplasisältöä sisältävien sivujen merkitsemiseen tai pikemminkin ensisijaisen sivun merkitsemiseen, jolloin hakukone tietää, mikä sivuista tulee näyttää hakutuloksissa.

Hakukonenäkyvyyden kannalta tageillä on suuri merkitys, sillä on todistettu että tuplasisältösivut heikentävät hakusijoituksia.

Voit siis välttyä tältä erittäin yleiseltä ongelmalta asettamalla yksinkertaiset tagit sivuillesi.

Miten ja minne tagi laitetaan?

Tagi asetetaan kaikille niille sivuille, mistä tuplasisältö löytyy.

Rel-canonical tagin käyttö

Esimerkiksi verkkokaupoilla sama tuote voi löytyä useasta tuoteryhmästä, jolloin näistä sivuista kannattaa valita sivun luotettavuudeltaan paras sivu näytettäväksi hakutuloksissa. Käytännössä tämä toimii niin, että canonical tagit asetetaan kaikille toissijaisille sivuille osoittamaan ensisijaiselle sivulle.

Useat nykyaikaiset julkaisualustat tukevat canonical tagejä ja niiden asettaminen onnistuu yksinkertaisesti niille varattuun kenttään sivun taustan hallinnassa ja joissakin edistyneemmissä alustoissa on mahdollista ainoastaan laittaa rasti ruutuun ensisijaisen sivun kohdalle ja tagit ilmestyvät itsestään muille sivuille.

Jos julkaisujärjestelmäsi on vanha ja näitä ominaisuuksia ei ole, tulee sinun asettaa tagit manuaalisesti jokaisen tuplasisältöä sisältävän sivun HEAD osioon.

Esimerkkikoodi:

<link rel=”canonical” href=”http://seoseon.com/fi/nain-kaytat-rel-canonical-tagia” />

Tämä koodi tulee siis asettaa jokaisen sivun koodiin, mikä sisältää kopion ensisijaiseksi valitusta sivusta.


 

Linkkien rakennus

Linkkien rakennuksen tulisi olla osa jokaisen verkkosivun omistajan arkipäivää, sillä sivustollesi johtavat linkit luovat sivustosi luotettavuuden. Ilman linkkejä et luultavasti koskaan tule sijoittumaan hyvin hakutuloksissa, vaikka sivustosi sisältö olisi huomattavasti parempaa kuin kaikilla kilpailijoillasi.

Projekti on jatkuva, koska linkkimahdollisuuksia avautuu usein hyvinkin yllättäen ja ne tulee hyödyntää heti. Eli jos sinulla käsitys mitä on linkkien rakentaminen, pystyt löytämään linkkimahdollisuuksia ja luomaan linkkejä muun työn ohella täysin ilmaiseksi.

DoFollow, NoFollow ja linkkityypit

Linkkien rakennuksessa linkkien tyyppi ei kuitenkaa ole aina ratkaisevin tekijä, vaan ratkaisevaa on, onko saatu linkki DoFollow vai NoFollow. Näet onko linkki DoFollow vai NoFollow helpoiten SEO Quake Chrome-lisäosan avulla.

DoFollow on linkki, mitä hakukoneiden botit, kuten Google-bot seuraavat. Nämä linkit vaikuttavat sivustosi luotettavuuteen.

DoFollow linkkikoodi: <a href=”http://www.seoseon.com/” >SEOSEON.com</a>

NoFollow altribuutilla merkityt linkit eivät vaikuta sivustosi luotettavuuteen, koska indeksoidessaan sivustoa, botit eivät seuraa näitä linkkejä. Tarvitset kutenkin NoFollow linkkejä tasapainottamaan sivustosi linkkiprofiilia.

NoFollow linkkikoodi: <a href=”http://seoseon.com/” rel=”nofollow” >SEOSEON.com/</a>

Linkkityyppejä ovat teksti-, iFrame-, form- ja kuvalinkit.

Linkkityypit

Yleisimmät mittarit sivuston luotettavuudelle

Sivuston luotettavuuteen on useita mittareita. Yleisimmin käytettävät asteikot tulevat Moz:ilta ja Majestic:lta. Moz ilmoittaa sivun luotettavuuden eli page authorityn (PA), sekä Domain authorityn asteikolla 0-100. Majestic käyttää samaa 0-100 asteikkoa, mutta arvoa kutsutaan nimellä Trust Flow, joka ilmoitetaan niin URL, Subdomain ja Root domain tasolla.

Majestic on selkein ja luotettavin työkalu linkkiprofiilin tutkimiseen vuonna 2016.

Linkkien ostaminen

Tätä hakukoneoptimointitekniikkaa käytettiin vielä muutama vuosi sitten, mutta ne ketkä tuolloin lähtivät tähän kikkailuun mukaan, saivat vähintään samalla mitalla takaisin Googlen uusiessa hakualgoritmiään, jolloin osa sivustoista poistettiin kokonaisuudessaan Googlen indeksistä eli hakutuloksista. Älä siis ikinä edes mieti ostavasi valmista linkkipakettia!

Linkkien rakennuksen tulosten näkeminen ottaa aikaa. Hyvillä linkeillä sivustosi luotettavuus kuitenkin nousee ja kaikki sivustollasi oleva sisältö muuttuu hakukoneiden silmissä luotettavammaksi. Linkeillä vaikutat siis jokaisen sivustosi hakusanan sijoituksiin.

Huonot linkit puolestaan heikentävät sivustosi luotettavuutta ja nostavat sen spam scorea, joka taas vaikuttaa negatiivisesti kaikkien sivustosi hakusanojen sijoituksiin. Huonojen linkkien kohdalla on myös viive, joten et huomaa niidenkään vaikutusta heti.

Miten rakennat hyviä linkkejä?

Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Ilman hyviä suhteita linkkien saaminen luotettavilta sivustoilta on yksi hakukoneoptimoinnin haastavimmista osa-alueista.

Hyvä sisältö luo itsestään linkkejä ja nämä ovat täydellisiä linkkejä, sillä ne ovat 100% luonnollisia. Paras tapa linkkien ansaitsemiseen on olla aktiivinen niin foorumeilla kuin sosiaalisessa mediassakin ja saada tätä kautta näkyvyyttä, jonka joku sitten jossain vaiheessa linkittää verkkosivuilleen. Laadukas sisältö on jakamisen arvoista ja usein siihen linkitetään ihan kysymättäkin.

Voiko linkkien saantiin kuitenkin vaikuttaa?

Totta kai ja tämä on linkkien rakennus projektin tarkoitus. Sinun tulee valita kohdesivut ja olla heihin yhteydessä. Yleisin tapa on ehdottaa, jonkin laista yhteistyötä toisen sivuston kanssa ja tehdessäsi heille palveluksen, he tekevät vastapalveluksen linkin muodossa.

Myös vieraskirjoitukset ovat hyvä tapa saada linkkejä sivustollesi. Mutta sinun tulee aina pitää mielessä, että et halua sivustollesi huonoja linkkejä. Arvioi kohdesivustot tarkkaan jo ennen yhteydenottoa, niin et tuhlaa aikaa sivustoihin joilta et oikeasti edes halua linkkiä.

Linkkien relevanttisuus ratkaisee

On todistettu, että linkittävän sivuston luotettavuudella on suurin merkitys linkin tuomiin tuloksiin. Kuitenkin on myös todistettu, että jos linkittävä sivusto ei liity millään tavalla sinun sivustosi aiheeseen voi linkistä olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tähtää siis aina erittäin relevantteihin sivustoihin äläkä anna sivuston luotettavuuden sokaista sinua. Muista kuitenkin, että myös esimerkiksi paikalliset linkit ovat relevantteja, vaikka ne eivät sivustosi aiheeseen suoranaisesti liittyisikään. Esimerkiksi Savonlinnassa sijaitsevalle autokorjaamolle Savonlinnan kaupungin sivustolta saatava linkki on erittäinkin relevantti.

Myös Moz Spam Scorea kannattaa tarkkailla ja sen ollessa oranssilla tai punaisella, tulee sinun tehdä sivuston arviointi manuaalisesti. Vaikka spam score olisi huono, mutta sivusto näyttää hyvältä ja olet varma, ettei kyseessä ole roskasivusto kannattaa linkki ottaa vastaan, jos sellainen vain on tarjolla.


 

Linkkien ankkurisanat

Ankkurisana eli ankkuriteksti, linkkisana tai linkkiteksti on linkin tekstiosio, mikä kertoo käyttäjälle minne linkistä siirrytään.

Tiedämme jo ettei linkkien saanti tai pikemminkin ansaitseminen ole helppoa, mutta päästessäsi vaikuttamaan tulevaan linkkiin haluat ehdottomasti vaikuttaa linkin ankkurisanaan.

In-bound linkkien ankkurisanat

Ankkurisana antaa hakukoneelle vahvan viestin, siitä mitä sivusi sisältää. Linkki luotettavalta sivustolta, jonka ankkurisana on sivusi päähakusana, on huomattavasti tehokkaampi hakukoneoptimoinnin kannalta kuin linkki ilman ankkurisanaa tai jollakin muulla ankkurisanalla.

Ankkurisanaa voidaan käytännössä miettiä linkin page titlenä, niin suuri merkitys sillä on sivusi hakusijoitusten kannalta.

Tässä korostuu myös URL-osoitteesi merkitys, sillä se toimii ankkurisanana, jos ankkurisanaa ei ole erikseen käytetty.

Sivujen sisäinen linkitys

Sivujen sisäisessä linkityksessä kannattaa myös käyttää ankkurisanoja, mutta niiden ei kaikkien tarvitse omata päähakusanaa vaan voit käyttää myös variaatioita ja muita sivulla käytettyjä hakusanoja.

Sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan tekstisisältöösi lisättäviä linkkejä, ei esimerkiksi drop-down valikostasi löytyviä linkkejä, jotka hakukoneet oppivat tunnistamaan jo vuosia sitten ja eivät laske näille kaikilla sivuilla toistuvien linkkien ankkurisanoille niin paljon arvoa, kuin tekstisisällöstä löytyville linkkien ankkurisanoille.

Päätavoite sisäisessä linkityksessä on korostaa valitsemiasi sivuja, kuten tärkeimpiä pääkategoria sivuja ja tietysti etusivuasi. Käytännössä näille sivuille luodaan linkkejä syvemmällä sivustollasi sijaitsevilta sivuilta, jolloin niiden luotettavuus nousee.


 

Tarvitsetko apua hakukoneoptimointiin?

Katso palvelumme Hakukoneoptimointi -sivulta tai ota suoraan yhteyttä antti.sundberg@seoseon.com.