Konversio-optimointi

Konversio-optimointi (CRO) varmistaa, että teet kauppaa mahdollisimman paljon nykyisellä kävijämäärällä.

 

Mitä konversio ja sen optimointi tarkoittaa?

Konversiolla tarkoitetaan tapahtumaa, missä kävijä tekee verkkosivuilla toivotut asiat. Näitä voivat olla esimerkiksi ostoksen tekeminen, palvelun tilaaminen tai vaikkapa tarjouspyynnön lähettäminen. Optimoimalla konversiot (CRO) voit tehostaa palvelusi tuottavuutta nostamatta kävijämääriä. Tästä syystä myös internet-markkinointi tulisi aloittaa isossa mittakaavassa vasta, kun konversioaste on kunnossa.

Lisäksi:

  • Huonolla konversioasteella menetät verkkomarkkinointiin sijoitettuja euroja.
  • Asiakasystävällinen verkkosivu kasvattaa ostotiheyttä.
  • Voit muuttaa kerran ostavat asiakkaat kanta-asiakkaiksi.
  • Suurempi keskiostoksen euromäärä.

Konversio-optimoinnin tavoitteet

Kuten moni muukin asia digitaalisessa markkinoinnissa, myös konversio-optimointi (CRO) alkaa järkevillä tavoitteilla, jotka perustuvat todellisiin numeroihin. Auditoinnin jälkeen tiedämme mitkä asiat verkkopalvelussa toimii ja mitkä voisivat kaivata parantamista. Koska konversiolla ei tarkoiteta digimarkkinoinnissa pelkästään suoraa ostotapahtumaa, niin myös hyviä tavoitteita voi olla useita erilaisia.

Konversio-optimoinnin tavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Tarjouspyynnön lähettäminen
 • Ostoksen suorittaminen
 • Kilpailuun osallistuminen
 • Uutiskirjeen tilaaminen
 • Lisämyynti tai keskiostoksen kasvattaminen

Mitä konversio-optimointi on käytännössä?

Konversio-optimointi käytännössä on testaamista, jonka avulla selvitetään mitkä asiat toimivat paremmin kuin toiset. Toki välillä esimerkiksi jossain verkkokaupoissa on myös silmin nähtäviä virheitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti konversion tapahtumiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi hankala navigointi tai voimavärien väärä käyttö. Kuitenkin itse optimointiprosessi perustuu aina tavoitteisiin ja mittareihin, josta tulokset ovat myös mitattavissa.

Tyypillisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

 

Konversio-optimointi - OppaatNavigointi

Palvelun navigointi vaikuttaa luonnollisesti kaikkeen. Jos oikealle sivulle ei ole mahdollista navigoida oikeaan aikaan, niin myös tapahtuma jää kesken huomattavasti todennäköisemmin. Vastaavasti, jos kriittisellä hetkellä on tarjolla liikaa navigointivaihtoehtoja, niin ne voi pahimmillaan toimia häiriötekijänä asiakkaalle. Tästä syystä onnistumisen perustana on perussääntöjen järkevä soveltaminen kuhunkin palveluun ja muutosten tarkkailu, jonka jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset sen toimivuudesta.


Konversio-optimointi - Nimien muokkausNimien muokkaus

Tässä yhteydessä nimien muokkaamisella tarkoitetaan muun muassa kategorioiden, tuotteiden ja eri valikoiden nimiä, joiden avulla asiakas voi suunnistaa haluamalleen sivulle. Yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi tuotteiden epäselvät tai englanninkieliset nimet, jotka osaltaan voivat tehdä ostamisesta hankalampaa. Jokainen pieni seikka vaikuttaa osaltaan siihen viedäänkö ostos loppuun asti.


Konversio-optimointi - ToimintakehotusOtsikointi ja toimintakehotukset

Informatiivinen otsikointi ja tarkka toimintakehotus ovat yhdessä sivun tärkeimmät elementit, kun haluat asiakkaan suorittavan jonkin tietyntyyppisen asian. Otsikoinnista tulee selvitä mahdollisimman hyvin sisältö ja hyödyt sekä toimintakehotus tulee lisätä kerran siihen kohtaan sivua, jossa haluat asiakkaan tekevän ratkaisun. Huonoimmillaan jatkuvat toimintakehotukset menettävät vaan tehonsa, kun taas parhaimmillaan yhden toimintakehotuksen lisääminen voi parantaa konversioprosenttia merkittävästi.


Konversio-optimointi - TuotekuvausTuotekuvaukset

Tuotekuvaukset ovat parasta ennakoivaa asiakaspalvelua, mutta sen lisäksi verkkokaupoissa ne toimivat hyvän myyjän roolissa. Selviääkö kuvauksesta kaikki tarvittava tieto mitä asiakas tarvitsee ostopäätöksen tekemiseen? Jos ei, niin asiakas todennäköisesti jatkaa vertailua ja saattaa päätyä kilpailijan verkkosivuille, jossa myös ostos viedään loppuun. Konversio-optimointi voi olla muutoksia myös tuotekuvauksiin, jos muut asiat ovat jo kunnossa.


Konversio-optimointi - VoimaväritVoimavärit

Yhdessä toimintakehotusten kanssa, voimavärit vaikuttavat hyvin paljon siihen mitä verkkosivuilla tehdään. Se kohta joka verkkosivuilla hyppää parhaiten silmille, myös vetää asiakkaita yleensä eniten puoleensa. Tästä syystä on erittäin kriittistä, asiakas löytää sekunneissa vähintäänkin ne napit, joista haluat hänen klikkaavan. Konversio-optimointi on keino vertailla eri nappien toimivuutta ja kokeilla muun muassa erilaisia voimavärejä.


Konversio-optimointi - Tekniset muutoksetTekniset muutokset

Tyypillisiä teknisiä muutoksia konversio-optimoinnin osalta ovat muun muassa erilaiset yhteydenottolaatikot, navigointipalkkien hienosäätö ja toimivuuden tarkistus. Yhteydenottolaatikoilla tarkoitetaan tässä erilaisten tarjouspyyntö- yhteydenotto- ja kilpailulaatikoiden asettelua oikeaan kohtaan sekä niiden muokkausta. Löytyykö tämä siitä kohdasta sivua, missä asiakas on valmiina antamaan tietonsa? Tai vastaavasti kysytäänkö laatikoissa ainoastaan välttämättömät tiedot?


Konversio-optimointi - LaskeutumissivuLaskeutumissivut

Laskeutumissivulla on vain yksi tehtävä, eli saada kävijä suorittamaan haluttu tehtävä. Tästä syystä on tärkeää, että hän löytää sieltä pelkästään oleelliset tiedot, jotka vaikuttavat konversion tapahtumiseen. Nämä tiedot tulee olla myös johdattelevassa järjestyksessä ja turhat häiriötekijät poistettuna. Esimerkiksi kaikki ylimääräiset navigointipalkit on mahdollista poistaa tältä sivulta.


Konversio-optimointi - Sivustokohtainen hienosäätöSivustokohtainen hienosäätö

Sivustokohtainen hienosäätö tarkoittaa usein esimerkiksi tarkkailua, minne kävijät normaalisti siirtyvät sivun jälkeen ja minne sinä kauppiaana haluaisit heidän siirtyvän. Lisäksi voimme tarkkailla muun muassa, kuinka pitkälle kävijät normaalisti selaavat sivua ja näin tehdä kauppaa edistäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi, jos asiakkaat vaihtavat poikkeuksetta sivua, kun sitä on selattu 60% alaspäin, niin siihen kohtaan on todennäköistä tarpeen tehdä muutoksia.


Vaikuttaako konversio-optimointi hakukonenäkyvyyteen?

Käyttökokemus on yksi hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä, joka lähes poikkeuksetta parantuu konversio-optimoinnin yhteydessä. Tästä syystä hyvin konversioita tuottava sivu on yleensä parempi ja se voi myös löytyä helpommin hakutuloksista. Konversio-optimointi tulisi aina olla vähintään pienenä osana muuta digitaalista markkinointia, kun parhaat tulokset halutaan saavuttaa.


Miksi jatkuva konversio-optimointi meiltä?

Konversio-optimoinnista saadaan parhaat tulokset irti ainoastaan jatkuvalla testaamisella, eikä niinkään kertaluontoisella toimenpiteellä. Jos liian monta muutosta tehdään kerralla, niin voi olla muun muassa hankala todistaa tai varmistaa, että mitkä muutokset vaikuttivat mitenkin. Tästä syystä sen tulisi aina olla maltillinen toimenpide, joka suoritetaan pidemmällä aikavälillä.

Toisaalta meiltä se kannattaa tilata, koska hinnoittelemme palvelumme aina tehdyn työn perusteella. Tämän ansiosta pidät itse konversio-optimoinnin avulla saavutetut hyödyt ja maksat ainoastaan työvaiheesta.


Mitä voin odottaa konversio-optimoinnilta?

 • Enemmän myyntiä kävijää kohden
 • Tuloksia, jotka voidaan näyttää
 • Hyvän tuoton sijoitetulle optimointiin käytetylle rahalle
 • Parempaa asiakastyytyväisyyttä

 

Onko sinulla kysymyksiä konversio-optimointiin liittyen?


Konversio-optimoinnin yhteyshenkilö:

 
Samuli MäkeläSamuli Mäkelä
Online Marketing Manager
samuli.makela@seoseon.com
09 2316 0980 (asiakaspalvelu)