Online Marketing

Onlinemarknadsföring

Hemligheten bakom varje framgångsrik webbshop och andra onlineföretag är lyckad onlinemarknadsföring. Målet är att främja försäljningen av varor eller tjänster, samt att öka företagets synlighet. Olika marknadsföringskanaler fungerar på olika vis och beroende på vilken typ av varor eller tjänster som säljs är vissa bättre lämpade än andra. Därmed är det viktigt att ta varje enskilt fall för sig och välja rätt typ av media för rätt typ av företag.

OnlinemarknadsföringGenerellt sett är det inte en enda marknadsföringskanal som är den bästa lösningen, utan snarare en smart kombination av olika typer av media med korrekt målsättning av annonserna är vad som ger bäst avkastning på din investering. När du har etablerat dina mål kan vi hjälpa dig att hitta en bra lösning för ditt företag. Att marknadsföra produkter via AdWords är exempelvis en bra metod för att göra direkta försäljningar till kunder, medan LinkedIn-marknadsföring är en bra metod för att nå beslutsfattare inom näringslivet. Digital marknadsföring via Facebook och banners är å andra sidan bra för att stärka ett varumärke, samt för att stimulera diskussionen utanför din direkta målgrupp.En stor fördel med onlinemarknadsföring över andra typer är att resultaten går att mäta på ett väldigt detaljerat vis, så du vet exakt hur effektiva dina kampanjer är. Du kan exempelvis se exakt hur många som sett din annons, hur många av dem som klickat på den och hur många av dem som genomfört ett köp. SEOSEON erbjuder kostnadseffektiva lösningar för digital marknadsföring som skräddarsytts för ditt företag. När du är redo att öka din framgång kan vi hjälpa dig att planera kampanjer, sätta dem i verket, sedan analysera, optimera och rapportera resultaten på alla Nordiska språk.

För ytterligare information om olika typer av onlinemarknadsföring:

GOOGLE ADWORDS-ANNONSERING


Google AdWords-annonsering låter dig nå potentiella kunder när de faktiskt söker efter dina produkter och tjänster. Det gör att det är en av de mest potenta och kostnadseffektiva metoderna för att öka din försäljning på nätet. De mångsidiga alternativen för målinriktning gör det möjligt att visa de mest relevanta annonserna endast för den önskade marknaden och med de mest relevanta sökorden. På så vis betalar du endast för relevant trafik och eventuella kunder. Om du vill vara så effektiv som möjligt kan vi antingen göra en revision av ditt AdWords-konto, eller ännu bättre, hantera allting från att utforma kampanjerna till att sätta dem i bruk och analysera resultaten. Framgången av sökmotormarknadsföring är bevisligen mätbar, så du vet alltid vad du betalar för. Kontakta oss, så hjälper vi dig att sälja mer online.Läs mer om Google AdWords-annonsering...

INNEHÅLLSMARKNADSFÖRING


Innehållsmarknadsföring är en form av online marknadsföring som har med skapandet ochdelandet av media att göra, främst för att värva eller behålla kunder. Det kan vara allt från text,bilder, videor och infografik till fallstudier, instruktioner eller frågor & svar. Antingen i utbildandeeller underhållande syfte, via din hemsida eller sociala medier. Framgångsrikinnehållsmarknadsföring går ut på att bistå med högkvalitativt innehåll som löser folks problem påett eller annat sätt. Marknadsföringsbolaget Brafton skapade år 2011 en utmärkt infografik somutforskade länken mellan innehåll och sök. Under åren sedan Search Engine Land publiceradederas forskning har sökvärlden genomgått betydliga förändringar, med mycket större fokus påkvalitet. Om innehållet på en hemsida var viktigt för sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring 2011 så är det nu absolut nödvändigt. Läs mer om innehållsmarknadsföring...

E-POSTMARKNADSFÖRING


E-postmarknadsföring är en typ av online marknadsföring som går ut på att direkt skicka ett kommersiellt budskap till en grupp människor via e-mail. Det kan vara en lista av existerande kunder, eller så kan du försöka rekrytera nya kunder från en kall lista. Låt kunderna lära känna dig och dina pågående kampanjer genom E-postmarknadsföring. Ju mer de hör om dig, desto bättre kommer deras uppfattning av dig att vara. Precis som sökmotoroptimering är det ett kostnadseffektivt sätt att nå dina kunder på, så varför inte utnyttja det? Det räcker inte längre att annonsera sitt budskap en enda gång. Det finns rent av en gyllene marknadsföringsregel som säger att folk måste höra ditt budskap åtminstone sju gånger innan de genomför ett köp. Uppmuntra dina följare i sociala medier att prenumerera på nyhetsbrevet, så har du ännu en kanal för din online-marknadsföring. Läs mer om e-postmarknadsföring...

KONVERTERINGSOPTIMERING


Konverteringsoptimering går ut på att lista ut vad dina kunder vill ha och sedan ge det till dem. Vissa besökare klickar på en annons, bläddrar omkring en stund och lämnar sedan sidan – Det är en förlorad kund. Om du inte har perfekt sökmotoroptimering eller är extremt populär i sociala medier så betalar du antagligen för en stor andel av din trafik. Att optimera din omräkningskurs innebär en bättre utdelning på den investeringen. Efter en konsultering kommer du att ha svar på vad som behöver förbättras, vad som måste tas bort och vad som bör förbli som det är. För att öka försäljningen är konverteringsoptimering både snabbare och billigare än att hitta nya kunder, eftersom det hjälper dig att omvandla en större andel av dina nuvarande besökare till värdefulla kunder. Det hjälper dig sedan i alla former av online marknadsföring. Läs mer om konverteringsoptimering...

AFFILIATE-MARKNADSFÖRING


Affiliate-marknadsföring är en form av online marknadsföring där någon får provision genom att marknadsföra andra företags produkter eller tjänster. Varför är detta något att fokusera på? Eftersom dina ”affiliates” blir glada över att ha tjänat sin provision, samtidigt som du är nöjd med att ha nått en kund du annars hade missat och kunden är nöjd över att ha hittat en produkt eller tjänst som uppfyller deras behov eller önskan. Affiliate-marknadsföring är den bästa metoden för att belöna dina kunder, dina affiliates och dig själv. Det är ett utmärkt komplement till sökmotoroptimering och online-marknadsföring i sociala medier. Det allra bästa är att de är väldigt kostnadseffektiva, då de endast tjänar pengar när du gör det. Det inspirerar dem att gå den extra milen för att göra en försäljning. Läs mer om affiliate marknadsföring...

BANNERANNONSERING


Majoriteten av exponeringen för online marknadsföring sker när publikens uppmärksamhet är riktad mot någonting annat, till exempel när de bläddrar genom en webbsida. Internet är en av de största plattformarna för marknadsföring idag, så du bör fundera på att lägga upp annonser där kunderna finns. Ju fler, desto bättre! Med rätt planering och skapande av en digital visningskampanj kan banner-annonser därmed ha en väldigt positiv inverkan på ditt företags marknadsföringsförsök. Bannerannonsering låter dig nå tusentals konsumenter för relativt låga kostnader, via sociala medier, forum och andra hemsidor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att banner-annonser endast är ett av många element som bör inkluderas i din firmas online-marknadsföring, utöver exempelvis sökmotoroptimering och sociala medier. Läs mer om bannerannonsering...

MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER


Sociala medier har i vissa kretsar fått ryktet av att vara en olönsam trafik- & konverteringskanal, samt en kortlivad trend. Det kan inte vara längre från sanningen. Kunder kan upptäcka ditt företag för första gången, medan likgiltiga besökare kan bekanta sig med ditt varumärke. Det är ännu en online marknadsföringskanal för ditt företag, som gör dig mer tillgänglig för nya kunder. SEO är det bästa sättet att få relevant trafik från sökmotorer på, men kraven förändras ständigt. Sökmotoroptimering i sig räcker inte längre. De kan även väga in din närvaro i sociala medier för att beräkna din placering i sökresultaten, eftersom många kända företag använder sig av dem för online marknadsföring. Att ha stark närvaro i sociala medier kommunicerar till sökmotorerna att du är legitim, samt leder till ökad trafik och fler konverteringar. Omvandla dina fans och följare till värdefulla kunder! Läs mer om sociala medier marknadsföring...

För bäst resultat behövs en kombination av olika marknadsföringskanaler

Här på vår hemsida är de olika typerna av onlinemarknadsföring indelade i olika kategorier, men den starkaste effekten uppnås genom en smart kombination av olika kanaler. Vare sig ditt mål är att stärka varumärket eller att göra direktförsäljning så finns det ett flertal lämpliga marknadsföringskanaler att utforska. Onlinemarknadsföring bör fokuseras där det finns en aktiv publik som matchar din målgrupp, marknadsföring i sociala medier kan exempelvis vara bättre än bannermarknadsföring för ett visst företag eller en viss kampanj. I vissa fall kan så kallat re-marketing användas väldigt effektivt, där en banner visas för tidigare kunder, eller ett e-postmeddelande skickas för att påminna dem om varor de lämnat i kundvagnen. Det kan även ha stor betydelse om du väljer att betala per klick, per visning eller per genomfört köp.


Onlinemarknadsföring och konverteringsoptimeringOnlinemarknadsföring och konverteringsoptimering

Marknadsföring på nätet kan göras på många olika vis. Flexibiliteten gör att man kan göra onlinemarknadsföring väldigt effektiv och målinriktad, men trots det kastas det bort pengar på marknadsföring i onödan varje dag – Om din tjänst har en dålig konverteringsfrekvens. Lösningen är naturligtvis att optimera denna omräkningskurs och vi kan hjälpa dig att analysera hemsidan för att upptäcka svaga punkter.

I många fall beror en låg konverteringsfrekvens på saker som lågkvalitativt innehåll, krånglig navigering, att viktig information saknas eller dålig design. Om kunden har svårt att hitta till rätt sida, eller om informationen de söker inte finns där den borde så är det många som ger upp eller försöker någon annanstans. När din konverteringsfrekvens är bra så blir marknadsföringen mycket mer effektiv. Det är av dessa skäl som övervakning och optimering av konverteringsfrekvensen alltid bör vara en prioritering för kampanjer inom onlinemarknadsföring.


Direkt försäljning via onlinemarknadsföring

Oavsett vilken typ av varor eller tjänster du säljer så bör onlinemarknadsföring alltid effektiv på ett eller annat vis och fördelarna du får ut av den måste vara större än kostnaden. Du bör se digital marknadsföring som en investering som gör att ditt företags framgång ökar, snarare än något du måste göra för att alla andra gör det. Ett effektivt sätt att göra direkta försäljningar på är via AdWords nyckelordsbaserade onlinemarknadsföring. Dessa annonser låter dig inrikta dig på kunder som söker efter en specifik produkt eller tjänst.

När du använder dig av AdWords-marknadsföring så betalar du endast för de kunder du faktiskt når, baserat på t.ex. antalet klick, visningar eller konverteringar. Om dina kampanjer och annonser är väldesignade så kan det vara otroligt effektivt för att värva nya kunder. Dessutom är det, som i andra typer av onlinemarknadsföring, väldigt lätt att mäta resultaten av AdWords-kampanjer, så att du kan förbättra dem.

Framgång genom misstag Direktförsäljning på nätet kan även göras via exempelvis e-postmarknadsföring och LinkedIn-marknadsföring, vilka båda är väldigt kostnadseffektiva metoder för att nå exakt de människor du vill. Om du vill nå en särskild typ av företagskunder så låter LinkedIn dig målsätta efter kriterier så som typ av företag, dess storlek och mycket mer, så att du effektivt kan nå precis vem du vill. Även om det är en av de bästa kanalerna för så kallad B2B-marknadsföring så är publiken väldigt kräsen, vilket är anledningen till att högkvalitativt innehåll är nödvändigt.

E-postmarknadsföring är, å andra sidan, det mest kostnadseffektiva sättet att sälja på online. När det används på rätt sätt kan du informera tidigare eller potentiella kunder om de senaste produkterna, dina pågående kampanjer eller andra nyheter. Det är viktigt att hålla målgruppen i åtanke och att inte irritera folk med för många utskick eller taskiga erbjudanden. Bygg upp ett förhållande och håll det levande! Vi hos SEOSEON kan hjälpa dig att utforma och sköta om kampanjer som når de rätta kunderna, samt ökar så väl kundnöjdheten som försäljningen – Via e-mail, AdWords eller andra kanaler.


Onlinemarknadsföring: Förstärk ditt varumärke

Så kallat branding är inte bara något som stora företag gör, utan kan även göras på en smal marknadsföringsbudget.

Effektiva marknadsföringskanaler för att stärka ditt varumärke online inkluderar traditionell bannermarknadsföring via exempelvis Google Display Network, samt sociala medier i stil med Facebook och Twitter. Det är ett relativt billigt vis att få trafik till hemsidan på, eftersom dina bannerannonser kan visas på specifika hemsidor, under vissa ämnen eller för vissa målgrupper, så att relevanta besökare får se dem.

Branding - Stärk varumärketFacebook, Twitter och andra sociala medier kan å andra sidan stimulera diskussionen och göra dig synlig utanför din vanliga målgrupp. På samma gång kan din närvaro i dem förstärka tilliten, särskilt för nya kunder. Att marknadsföra via sociala medier har gått från något helt okänt till något som i princip alla företag gör.

Alla typer av onlinemarknadsföring bör baseras på analys. Det är viktigt att sätta upp mål och sedan gå över resultaten kontinuerligt, eftersom du endast kan fatta rätt beslut och förbättra resultaten baserat på data. Om du har några frågor kan du kontakta oss direkt via email, eller via kontaktformuläret.

SEOSEON gör onlinemarknadsföring till en investering som skapar intäkter.


Senaste blogginlägg om: online-marknadsföring